- Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) được tổ chức từ năm 2004 do Hội Toán học Hà Nội là đơn vị sáng lập và điều hành. Kỳ thi dành cho học sinh ở hai lứa tuổi: Lứa tuổi Senior (thí sinh lứa tuổi 16 - lớp 10 trung học phổ thông) và lứa tuổi Junior (thí sinh lứa tuổi 14 - lớp 8 trung học cơ sở). Đề thi và bài làm của học sinh được trình bày hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Học sinh làm bài thi trong khoảng thời gian 180 phút cho 15 câu hỏi (5 câu trắc nghiệm khách quan, 10 câu tự luận). Kỳ thi HOMC được tổ chức thường niên vào tháng 3 hàng năm.


Giới thiệu kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC)

  - Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) được tổ chức từ năm 2004 do Hội Toán học Hà Nội là đơn vị sáng lập và điều hành. Kỳ thi dành cho học sinh ở hai lứa tuổi: Lứa tuổi Senior (thí sinh lứa tuổi 16 - lớp 10 trung học phổ thông) và lứa tuổi Junior (thí sinh lứa tuổi 14 - lớp 8 trung học cơ sở). Đề thi và bài làm của học sinh được trình bày hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Học sinh làm bài thi trong khoảng thời gian 180 phút cho 15 câu hỏi (5 câu trắc nghiệm khách quan, 10 câu tự luận). Kỳ thi HOMC được tổ chức thường niên vào tháng 3 hàng năm.

Từ năm 2004 đến năm 2012: Học sinh tham gia kỳ thi chủ yếu thu hút được khoảng 200 học sinh đến từ 19 tỉnh phía Bắc.

Năm 2013: Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Toán học Hà Nội phối hợp tổ chức kỳ thi HOMC lần thứ 10 tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đồng Tháp và Đắk Lắk với sự tham dự của 576 học sinh đến từ 31 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ năm 2014 đến năm 2016: Kỳ thi HOMC tiếp tục được tổ chức tại 3 địa điểm trên với sự tham gia của hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước (HOMC 2016 có 942 học sinh đến từ 47 tỉnh/thành phố tham dự).

- Năm 2017: Với mục đích tạo một sân chơi chính quy, hướng tới việc mời các đoàn quốc tế tham dự vào những năm tiếp theo, kỳ thi HOMC 2017 chỉ tổ chức tại địa điểm duy nhất là Hà Nội, kỳ thi diễn ra trọn vẹn trong 02 (hai) ngày thu hút được 843 học sinh đến từ 30 tỉnh, thành trên cả nước.

BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2018: THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 1312/TB-UB NGÀY 16/11/2017 CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KÌ THI TOÁN HỌC HÀ NỘI MỞ RỘNG (HOMC) CÓ SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH QUỐC TẾ VÀ ĐĂNG CAI TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC TOÁN VÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ DÀNH CHO HỌC SINH DƯỚI 13 TUỔI (IMSO) LẦN THỨ 16 TẠI VIỆT NAM; SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ XIN Ý KIẾN BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND THÀNH PHỐ NÂNG TẦM VÀ MỞ RỘNG QUY MÔ TỔ CHỨC KỲ THI HOMC 2018 (THÔNG LỆ HẰNG NĂM MỜI 40 ĐOÀN TỈNH, THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC) BẰNG VIỆC MỜI THÊM KHOẢNG 10 ĐOÀN QUỐC TẾ, DỰ KIẾN KHOẢNG 1.616 GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ THAM DỰ KỲ THI.